ÅRSMØTET i KONSMO IL

Konsmo IL - logo2Årsmøte i Konsmo IL - 2014

i Konsmo Flerbrukshall

onsdag 19 Februar  kl. 18.00

 

Foreløpig saksliste

 

 

1.Godkjenning av innkalling og saksliste

2.Valg av møteleder og sekretær

3.Valg av tellekorps

4.Valg av 2 til å underskrive protokollen

5.Godkjenning av stemmeberettigede

6.Valg

7.Årsberetninger

8.Regnskap

9.Budsjett

10.Medlemsskapsavgift

11.Trimromavgift

12.17 Mai Arr. 2014

  

Forslag til saker må være KIL styret i hende senest 4 februar 2014.

Powered by Bullraider.com