ÅRSMØTE i KONSMO IL

Konsmo IL - logo2Årsmøte i Konsmo IL - 2015

i Konsmo Flerbrukshall

onsdag 18 Februar  kl. 18.00

 

Foreløpig saksliste

 

 

 

1.Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2.Valg av møteleder og sekretær

 

3.Valg av tellekorps

 

4.Valg av 2 til å underskrive protokollen

 

5.Godkjenning av stemmeberettigede

 

6.Årsmeldinger

 

7.Regnskap 2014

 

8.Budsjett 2015

 

9.Medlemsskapsavgift 2016

10.Trimromavgift 2016

11.Valg

12.Valg til Konsmo Flerbrukshall AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til saker må være KIL styret i hende senest 4 februar 2015.

 

Powered by Bullraider.com