17.maiprogram i regi av Konsmo IL

21-04-2016 Andre idretter

17. MAI PROGRAM 2016 KONSMO KL 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE I KONSMO KIRKE BEKRANSING AV MINNEBAUTA v/elever fra Konsmo Skole FOLKETOG TIL HELLE SKOLE KL 12.30 MATSALG I GYMSALEN. KIOSK KL 13.30 TALE FOR DAGEN v/ordfører Reidun Bakken KL 14.00 60 METER MED PREMIE LEKER OG...

Read more

FRISKUS-Trening

07-10-2015 Andre idretter

FRISKUS-Trening

Gøy og variert trening for de mellom 6 og 10 år starter opp 15.okt

Read more

Trening for ungdom 14-20 år og senior 55…

07-10-2015 Andre idretter

Trening for ungdom 14-20 år og senior 55+

Idrettslaget skal ha et 8 ukers treningsopplegg i høst med innleid i struktør/fysioterapeut. Det blir trening for ungdommer mellom 14 og 20 år onsdag kvelder i flerbrukshallen fra kl 19:15...

Read more

SKIKARUSELLEN 2015

03-02-2015 Andre idretter

SKIKARUSELLEN 2015

Lysløypa på Helle Onsdag 11.februar Onsdag 18. februar Onsdag 4. mars   Påmelding på klubbhuset før hvert renn fra kl. 17.00 til 17.30. Pris pr deltaker er kr 30,-

Read more

Årsmøte i Konsmo IL 2018

avholdes i Konsmo Flerbrukshall Torsdag 14. Mars kl 19:00

 Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Valg av tellekorps

4. Valg av 2 til å underskrive protokollen

5. Godkjenning av stemmeberettigede

6. Årsmeldinger

7.Regnskap 2018

8.Budsjett 2019

9. Finansiering av lysløype

10. Medlemskontingent 2020

11. Valg

12. Valg til styret i Konsmo Flerbrukshall AS

Forslag til saker må være KIL styret i hende senest 28. februar 2019.

Powered by Bullraider.com